Behandelinformatie

Fysiotherapie

Your Fysio maakt gebruik van een holistische benadering. Dit houdt in dat er naast het onderzoek van de lokale klacht ook gekeken wordt naar het algemeen welbevinden van de client. Lichaam en geest wordt als een geheel gezien.

 

Behandelinformatie

Intake
Als u zich bij ons aanmeldt, vindt er een intakegesprek plaats. In dit gesprek wordt de aard en ontstaanswijze van uw klacht(en) in kaart gebracht (diagnose). We proberen tijdens de intake een indruk te krijgen van uw leefwijze. Dit is belangrijk om uit te sluiten of andere factoren de klacht(en) in stand houden en om terugkerende klachten te voorkomen.

Onderzoek
Na het intakegesprek vindt er een lichamelijk onderzoek plaats om bijvoorbeeld problematieken in spieren, gewrichten, kapsels en/of banden op te sporen. Dit onderzoek vindt plaats volgens de zogeheten 360º benadering. Bij deze benadering kijken we of aangrenzend weefsel de oorzaak is van de blessure en of er een beperkende factor is in het herstel van de blessure.

Behandelplan
Na het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan bestaat uit de volgende onderdelen:
* Het uitleggen van de gestelde diagnose
* De geschatte duur van de revalidatieperiode
* De duur, frequentie en intensiteit van de behandeling
* De te nemen maatregelen om te voorkomen dat uw klacht verergert
* De nazorg

Eerste behandeling

Wat moet u bij uw eerste consult meenemen:

  •  uw verzekeringspasje
  •  een identiteitsbewijs
  •  2 handdoeken

Probeert u bij de eerste behandeling 10 minuten eerder aanwezig te zijn, dan kunnen we alle administratieve gegevens alvast invullen.

Behandeltarieven

Tarievenlijst 2016 YourFysio
Zittingtarief per half uur: € 30,00 (indien niet verzekerd)

Yourfysio maakt tevens gebruik van de 24 uur regeling. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak afgezegd worden zullen gefactureerd worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *